Do you whitelist sites with anti-adblock walls?

Yes
44% (57 votes)
No
56% (72 votes)
Total votes: 129